Rotating existing artwork in your home.

Most people are very hesitant to rotate their artwork…but for me personally, it’s the most exciting thing! When an artwork is moved to a different space/area, light and the new area plays a huge roll. The artwork gets a new life! You will see the artwork at different times during the day, where daylight can […]

Rotasie van bestaande kuns in my huis.

Meeste mense is huiwerig om kuns te roteer…maar dit is vir my persoonlik die lekkerste ding. Sodra ‘n kunswerk na ‘n ander vertrek verskuif word, speel die nuwe spasie en beligting ‘n groot rol. Die kunsstuk kry te ware weer nuwe lewe. Jy sien dit op ander tye van die dag waar daglig ‘n groot […]