Soek en vind
|| Olie op Belgiese linne
|| 50 x 60cm