Wingerd Weelde
|| Olie op Belgiese linne
|| 30 x 40cm