Wat is die regte hoogte?

Oog hoogte, maar hoe hoog is jou oog, hoe hoog is my oog…

Ek stel altyd voor – die vertrek of die muur sal self vir jou sê – HOE HOOG!

Dit moet net nooit lyk asof die meubels en die skilderye kwaad is vir mekaar nie, eerder te laag en te na aan mekaar as te vêr.

Die spasie tussen twee skildery moet altyd kleiner/minder wees as die spasie wat leeg/oorbly op die muur. Spasie tussen die skildery en bank moet ook minder wees as die spasie tussen skildery en plafon!

Kom ons gee vir julle voorbeelde!


What is the correct height?

Eye level height, but what is your eye level height, what is my eye level height…

Our suggestion  – the wall in your space will tell you – WHAT HEIGHT!

The key is that it shouldn’t seem as though the furnishings and paintings resent one another!

Rather closer to each other…lower than to high!

Along these lines, our decision… the work of art ought to preferably be nearer to your furniture rather than closer to the ceiling.

Have a look at our examples!